Artikel

0

Mengenal Teknologi 5G

  Perkembangan zaman yang semakin pesat langsung berimbas pula terhadap dunia teknologi. Sebagai salah satu pilar utama dalam aktifitas sehari-hari, teknologi juga ikut berkembang demi memudahkan hidup bagi yang menggunakannya dengan baik dam tepat....

0

Mengenal Metaverse

  Sekarang ini, metaverse adalah salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh ahli IT, ekonomi bisnis, hingga marketing. Bagaimana tidak, dunia virtual ini digadang-gadang akan menjadi gerbang menuju kemudahan digital di masa-masa mendatang....