Islamic

1

Short Course For Islamic Banking Muamalat Institute

SMKN 20 – Program Short Course For Islamic Banking ini merupakan kerjasama antara SMK Negeri 20 Jakarta dengan Muamalat Institute. Tujuan program ini adalah agar para siswa yang mengambil jurusan perbankan syariah mendapatkan pengayaan...